संच मान्यता सन 2022-23 | SANCH MANYATA 2022-23

संच मान्यता सन 2022-23

संच मान्यता सन 2022-23 | SANCH MANYATA 2022-23

शैक्षणिक वर्ष 2022- 2023 च्या संच मान्यते करिता दिनांक 30/09/2022 ऐवजी दिनांक 30/11/2022 रोजी ची विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यास शासन मान्यता प्राप्त झालेली आहे.

त्यानुसार संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी सरल प्रणाली मध्ये दिनांक 30/11/2022 पर्यंत विद्यार्थी अपग्रेड करून घेणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी अपग्रेड करण्याबाबतची कार्यवाही दिनांक 30/11/2022 पर्यंत न झाल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळेची असेल. श्री. शरद गोसावी  (शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे १  यांनी सांगितले.

संच मान्यता सन 2022-23 | SANCH MANYATA 2022-23

Tag- संच मान्यता 2021-22,संच मान्यता,संच मान्यता कशी करावी,शाळा संच मान्यता दुरुस्ती बाबत,संच मान्यता 2020 21,संच मान्यता 2021/22,संच मान्यता 2021,शाळा संच मान्यता,संच मान्यता शासन निर्णय,शाळा संच मान्यता दुरुस्ती बाबत/शिक्षण विभाग महत्वाचे पत्र,संच मान्यता बाबत,संच मान्यता update,शाळा संच मान्यता दुरुस्ती,संच मान्यता कशी करावी?,संच मान्यता working data,कशी असेल नवीन संच मान्यता,संच मान्यता forward कशी करावी,संच मान्यता करणेबाबत नवीन सूचना


टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

">Responsive Advertisement
close