सेतू अभ्यास २०२३ :- पूर्व चाचणी - उत्तर चाचणी - गुण नोंद तक्ता

सेतू अभ्यास २०२३ :- पूर्व चाचणी - उत्तर चाचणी - गुण नोंद तक्ता  विषय शिक्षकांनी सबंधित विषयाची पूर्व चाचणी, उत्तर चाचणी घ्यावी व गुण नोंद तक्ता तयार करून ठेवावा. सदर सेतू अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय उत्तर चाचणी घेण्यात यावी.  उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ…

Mr. Annasaheb Babar-

NMMS परीक्षा

मराठी कोडी

सेतू अभ्यास २०२३ :- पूर्व चाचणी - उत्तर चाचणी - गुण नोंद तक्ता

सेतू अभ्यास २०२३ :- पूर्व चाचणी - उत्तर चाचणी - गुण नोंद तक्ता  विषय शिक्षकांनी सबंधित विषयाची पूर्व चाचणी, उत्तर चाचणी घ्यावी व गुण नोंद तक्ता तयार करून ठेवावा. सदर सेतू अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय उत्तर चाचणी घेण्यात यावी.  …

Mr. Annasaheb Babar
अधिक पोस्ट लोड करा
परिणाम आढळले नाहीत

Videos

NEWS

SSC IMP

close