3. वर्तुळ - Test No.1 (SSC Maths 2 )

3. वर्तुळ - Test No.1 (SSC Maths 2 )

एका, दोन, तीन बिंदूंतून जाणारी वर्तुळ,वृत्तछेदिका आणि स्पर्शिका,स्पर्शिका - त्रिज्या प्रमेय, स्पर्शिका-त्रिज्या प्रमेयाचा व्यत्यास यावर आधारीत ही चाचणी असेल.


3. वर्तुळ - Test No.1 (SSC Maths 2 )
SSC STUDY


Post a Comment

If you have any doubts, please let be know.

close