सेमी माध्यम ब्रिज कोर्स पीडीएफ | Semi Medium Bridge course PDF

सेमी माध्यम ब्रिज कोर्स पीडीएफ | Semi Medium Bridge course PDF

सेमी माध्यम ब्रिज कोर्स पीडीएफ | Semi Medium Bridge course PDF

इयत्ता 2 री ते इयत्ता 8 वी च्या गणित विषयाच्या सेमी माध्यमच्या ब्रिज कोर्स पीडीएफ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था उस्मानाबाद यांच्यामार्फत देण्यात आलेले आहेत.
अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता २ री

Download 

2.

इयत्ता ३ री

Download 

3.

इयत्ता ४ थी

Download 

4.

इयत्ता ५ वी

Download 

5.

इयत्ता ६ वी

Download 

6.

इयत्ता ७ वी

Download 

7.

इयत्ता ८ वी

Download टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

">Responsive Advertisement
close