सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची पूर्व चाचणी डाउनलोड करा येथे

सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची पूर्व चाचणी डाउनलोड करा येथे

सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची पूर्व चाचणी डाउनलोड करा येथे

      शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये शाळा पूर्ण क्षमतेने आणि नियमितपणे सुरु झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांना इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्ती संपादन करण्यामध्ये अडसर निर्माण झाले आहेत . त्यामुळे राज्यस्तरावरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ही सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मराठी,इंग्रजी,सामान्य विज्ञान, गणित आणि सामाजिक शास्र या विषयांसाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यास तयार करण्यात आलेला आहे.

पूर्व चाचणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे . इयात्तावार व विषयनिहाय पूर्व चाचणी डाउनलोड करा.  पूर्व चाचणी दिनांक १७ व १८ जून २०२२ ला घेण्यात यावी.

इयत्ता – दुसरी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 

1.

Math Semi

Download 


*******************************************

इयत्ता – तिसरी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यासDownload 

1.

Math Semi

Download 

2.

Science  Semi

Download 

*******************************************

इयत्ता – चौथी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.परिसर अभ्यासDownload 

  

1.

Math Semi

Download 

2.

Science  Semi

Download 

*******************************************

इयत्ता – पाचवी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.

परिसर अभ्यास

EVS 1

Download 
 EVS2Download 
   

  

  

1.

Math Semi

Download 

2.

Science  Semi

Download 

*******************************************

इयत्ता – सहावी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 

 

1.

Math Semi

Download 

2.

Science  Semi

Download 

*******************************************

इयत्ता – सातवी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 

 

1.

Math Semi

Download 

2.

Science  Semi

Download 

*******************************************

इयत्ता – आठवी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 

 

1.

Math Semi

Download 

2.

Science  Semi

Download 

*******************************************

इयत्ता – नववी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञानDownload 
5.इतिहासDownload 
6भूगोलDownload 

 

1.

Math Semi

Download 

2.

Science  Semi

Download 

*******************************************

इयत्ता – दहावी

अ.क्र.इयत्तापूर्व चाचणी
1.मराठीDownload 
2.गणितDownload 
3.इंग्रजीDownload 
4.विज्ञान 1Download 
5.विज्ञान 2Download 
6इतिहासDownload 
7.भूगोलDownload 

1.

Math Semi

Download 

2.

Science 1 Semi

Download 

3.

Science 2 Semi

Download 

*******************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईन व्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)

Online Shikshak ASB 13

https://chat.whatsapp.com/KCJZpeluBB57Rltv45ZWz6

2) Telegram Channel

https://t.me/onlineshikshakasb

3) Facebook Page

 https://www.facebook.com/onlineshikshakasb

Post a Comment

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने
close