सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) इयत्ता २ री ते इयत्ता १० वी

 सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course)  इयत्ता २ री ते इयत्ता १० वी

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) इयत्ता २ री ते इयत्ता १० वी

विषयनिहाय व इयत्तानिहाय सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील download  वर क्लिक करा. 

         Subject _ Marathi

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता २ री

Download 

2.

इयत्ता ३ री

Download 

3.

इयत्ता ४ थी

Download 

4.

इयत्ता ५ वी

Download 

5.

इयत्ता ६ वी

Download 

6.

इयत्ता ७ वी

Download 

7.

इयत्ता ८ वी

Download 

8.

इयत्ता ९ वी

Download 

9.

इयत्ता १० वी

Download 


        Subject _ English

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता २ री

Download 

2.

इयत्ता ३ री

Download 

3.

इयत्ता ४ थी

Download 

4.

इयत्ता ५ वी

Download 

5.

इयत्ता ६ वी

Download 

6.

इयत्ता ७ वी

Download 

7.

इयत्ता ८ वी

Download 

8.

इयत्ता ९ वी

Download 

9.

इयत्ता १० वी

Download 


       Subject _ Maths


अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता २ री

Download 

2.

इयत्ता ३ री

Download 

3.

इयत्ता ४ थी

Download 

4.

इयत्ता ५ वी

Download 

5.

इयत्ता ६ वी

Download 

6.

इयत्ता ७ वी

Download 

7.

इयत्ता ८ वी

Download 

8.

इयत्ता ९ वी

Download 

9.

इयत्ता १० वी

Download 


         Subject _ Science


अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ३ री

Download 

2.

इयत्ता ४ री

Download 

3.

इयत्ता ५ थी

Download 

4.

इयत्ता ६ वी

Download 

5.

इयत्ता ७ वी

Download 

6.

इयत्ता ८ वी

Download 

7.

इयत्ता ९ वी

Download 

8.

इयत्ता १० वी

Download 

     Subject _ Social Science


अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ३ री

Download 

2.

इयत्ता ४ री

Download 

3.

इयत्ता ५ थी

Download 

4.

इयत्ता ६ वी

Download 

5.

इयत्ता ७ वी

Download 

6.

इयत्ता ८ वी

Download 

7.

इयत्ता ९ वी

Download 

8.

इयत्ता १० वी

Download 
Tag- bridge course module,,bridge course module 7th class,bridge course module 6th,
bridge course class 9th english,bridge course module 8th,bridge course class 11,bridge course answer,
bridge course books,bridge course bridge course,bridge course book english,bridge course class 8th english,bridge course class 9th science,bridge course class 9th maths,bridge course class 8th maths,
bridge course english 6th standard,bridge course english 8th standard,bridge course for class 11,bridge course for class 1,bridge course for class 11 maths,bridge course for class 4,bridge course for class 2,bridge course for class 6 english,bridge course for class 11 physics,bridge course ganit,bridge course in english,bridge course in maths,bridge course kya hai,bridge course kya hota hai,bridge course kaise kare,bridge course kaksha navi,bridge course live 6 to 8,bridge course lesson plan,bridge course lesson plan in english
         


1 टिप्पण्या

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

">Responsive Advertisement
close