सेतू अभ्यास चाचणी क्रमांक - २ | Bridge Course Test Number - 2

सेतू अभ्यास चाचणी क्रमांक - २ | Bridge Course Test Number - 2

सेतू अभ्यास चाचणी क्रमांक - २ | Bridge Course Test Number - 2

इयता व विषयनिहाय सेतू अभ्यास चाचणी कमांक २ डाउनलोड करा.

सेमी माध्यम (गणित,विज्ञान)

विषय – सेमी माध्यम

अनु. क्र.

इयत्ता

गणित

विज्ञान

1.

इयत्ता ५ वी

Download 

Download 

2.

इयत्ता ६ वी

Download 

Download 

3.

इयत्ता ७ वी

Download 

Download 

4.

इयत्ता ८ वी

Download 

Download 

5.

इयत्ता ९ वी

Download 

Download 

6.

इयत्ता १० वी

Download 

Download 

मराठी माध्यम (सर्व विषय)

विषय – मराठी

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ५ वी

Download 

2.

इयत्ता ६ वी

Download 

3.

इयत्ता ७ वी

Download 

4.

इयत्ता ८ वी

Download 

5.

इयत्ता ९ वी

Download 

6.

इयत्ता १० वी

Download 

 

विषय – हिंदी

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ६ वी

Download 

2.

इयत्ता  री

Download 

3.

इयत्ता  थी

Download 

4.

इयत्ता  वी

Download 

5.

इयत्ता १० वी

Download 


विषविषय–इंग्रजी

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ५ वी

Download 

2.

इयत्ता ६ वी

Download 

3.

इयत्ता ७ वी

Download 

4.

इयत्ता ८ वी

Download 

5.

इयत्ता ९ वी

Download 

6.

इयत्ता १० वी

Download 

 

विषय – गणित

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ५ वी

Download 

2.

इयत्ता ६ वी

Download 

3.

इयत्ता ७ वी

Download 

4.

इयत्ता ८ वी

Download 

5.

इयत्ता ९ वी

Download 

6.

इयत्ता १० वी

Download 

 

विषय – विज्ञान

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ५ वी

Download 

2.

इयत्ता ६ वी

Download 

3.

इयत्ता ७ वी

Download 

4.

इयत्ता ८ वी

Download 

5.

इयत्ता ९ वी

Download 

6.

इयत्ता १० वी

Download 

 

विषय – समाजशास्त्र

अनु. क्र.

इयत्ता

डाउनलोड

1.

इयत्ता ५ वी

Download 

2.

इयत्ता ६ वी

Download 

3.

इयत्ता ७ वी

Download 

4.

इयत्ता ८ वी

Download 

5.

इयत्ता ९ वी

Download 

6.

इयत्ता १० वी

Download 


Tag- bridge course post test assessment sheet,bridge course exam,bridge course question answer,bridge course pdf,bridge course 9th standard,bridge course for class 10 maths,bridge course meaning,bridge course for class 10 science,bridge course meaning in marathi,bridge course for class 9 english,bridge course for class 10 english,bridge course english medium,bridge course answers,bridge course in english,bridge course syllabus,bridge course in mathematics pdf,bridge course 9th class english solution,bridge course class,bridge course class 10,bridge course class 7

 ****************************************************************

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईनव्हा.

1) WhatsApp Group (New Update)
    Online Shikshak ASB 10
2) Telegram Channel
3) Facebook Page

टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

">Responsive Advertisement
close