पदवीधर मतदार आता ऑनलाईन नोंदणी करू शकता | Graduate voters can now register online

पदवीधर मतदार आता ऑनलाईन नोंदणी करू शकता | Graduate voters can now register online

पदवीधर मतदार आता ऑनलाईन नोंदणी करू शकता | Graduate voters can now register online


    पदवीधर मतदार आता ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म नं. १८ हा मुख्य निवडणूक अधिकारी महारष्ट्र राज्य यांनी ऑनलाईनउपलब्ध करून दिला आहे. ज्या पदवीधरांनी अजून पदवीधर मतदार नोंदणी केली नाही त्यांनी तात्काळ नोंदणी करून घ्यावी.

खालील जिल्ह्यातील पदवीधर मतदार नोंदणी करू शकतात.

  1. नंदुरबार
  2. धुळे
  3. जळगाव
  4. अकोला
  5. वाशीम
  6. अमरावती
  7. यवतमाळ
  8. नाशिक
  9. अहमदनगर 

१.ऑनलाईन पदवीधर मतदार नावनोंदणीफॉर्म

Tag-how to register graduate mlc voter online,graduate mlc voter registration online in ap,graduate mlc voter registration,mlc voter registration online in ap,new voter id card apply online,graduate mlc voter registration online,graduate mlc voter registration online in andhra pradesh,graduate mlc voter registration apply online,how to apply graduate mlc voter online,register graduate mlc voter online,graduate mlc voter registration telugu

टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any doubts, please let be know.

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

">Responsive Advertisement
close